Bilik pemulihan SK Sungai Setar terletak di aras 2 bangunan utama sekolah. Bilik pemulihan SK Sungai Setar juga dikenal sebagai Kelas Sinar Murni.

Persekitaran bilik darjah yang kondusif yangwujud di bilik ini memudahkan proses dan bimbingan kepada murid-murid yang lemah dalam mata pelajaran tertentu.

Bilik ini dikawal selia oleh guru pemulihan iaitu Pn Aida Shahniza Bt Mohamad. 
 
Top