Pendedahan turut diberi kepada murid - murid

                                 Tidak ketinggalan penerangan juga diberi kepada semua pekerja

                            Proses penghasilan baja ini dibimbing oleh Pej. Pertanian Daerah Kerian

                                 Guru juga dilihat cukup berminat dengan penghasilan baja ini
                                                            
                                                               Campuran Baja Bokashi

                                   Penerangan proses penghasilan kawalan perosak organik

                                                       Pengawal Perosak Organik

0 comments:

Post a Comment

 
Top